Välkommen till AV Provider

AV Provider’s affärsidé är att marknadsföra och sälja uthyrning, installation och service av audiovisuella lösningar. Lösningarna är företrädesvis inriktade mot segmenten hotell och konferenser, företags mötesrum och auditorier. Vi fokuserar på att med vår gedigna kompetens leverera tjänster och utrustning för väl fungerande och kostnadseffektiva AV-lösningar.

Vi i personalen har både stor och bred kompetens samt erfarenhet. AV Provider erbjuder kunder ett partnerskap för att säkerställa att våra uppdrag håller budget och överträffar förväntningar om och om igen.

AV Provider har kontor i Göteborg.